Nieuw in ZWCAD 2019

Annotation Object

Annotative Object kan voor elke weergave, gemaakt en aangepast worden om een correct overzicht te bekomen in de Layout viewports tijdens het verschalen van de tekening. De tekst van de maten blijft in alle vensters even groot.

Annotative Object

Annotative Object can be displayed, created and edited, to realize its correct display in the Layout viewports when scaling down the drawing.

PDF als onderlegger

PDF kan gekoppeld en weergeven worden als onderlaag, ondersteunend snapobject, layer management, bijsnijden, tonen of verbergen van frames en het aanpassen van schermeffecten.

PDF Underlay

PDF can be attached and displayed as underlay, supporting object snap, layer management, clip, displaying or hiding frames, and the adjustment of display effect.

Batch Plot

Meerdere tekeningen kunnen tegelijkertijd worden afgedrukt vanuit het Model viewport met het ZWPLOT-commando, wat zorgt voor een efficiënter afdruk proces.

Batch Plot

Multiple drawings can be plotted from the Model viewport all at once with the ZWPLOT command, enabling more efficient plotting proces.